Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

Norges Handikapforbund har levert høringssvaret om framtidens BPA. Der det blir krevd at det må tas radikale grep for å sørge for at BPA blir det likestillingsverktøyet det var ment å være.

 

 

BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021.. Utvalget hadde som oppgave å legge fram et forslag til hvordan BPA kan bli et likestillingsverktøy. NHF krever at BPA må tas ut av helselovgivningen og gjøres til en statlig ordning, hvis det skal bli en realitet.

 

Dagens BPA-praksis bryter med menneskerettighetene.

 

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene og de skal også gjelde for funksjonshemmede. Per i dag forsømmes denne plikten. Altfor mange får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer.

 

Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, og mange kommuner nekter folk å reise ut av kommunen eller landet, eller å legge til rette for at man kan ta utdanning, være i jobb, ha et sosialt liv eller delta i politikk eller organisasjonsliv med BPA. Dermed hindres folk i å leve livene sine, og grunnleggende menneskerettigheter blir brutt.

 

Her kan du lese mer om Norges Handikapforbund svar på høringen, i tillegg mindretallsforslaget og en felles uttalelse fra 39 organisasjoner av funksjonshemmede.

 

NHF Sarpsborg fortsetter med sin rekrutteringskonkurranse av nye medlemmer til vårt lokallag.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra i rekrutteringen og konkurransen.

 

Benytt følgende link for å registrere nye medlemmer Meld deg inn! – Norges Handikapforbund (nhf.no)

 

 

Husk å oppgi NHF Sarpsborg som lokallag.

 

For eksisterende medlemmer i NHF systemet, trengs det kun et sidemedlemskap med en kostnad på kr 40.- pr år for å bli medlem.

 

For deg som allerede er medlem og er den som har rekruttert et nytt medlem, bes du sende epost til nhf.sarpsborg@gmail.com med info om dette.

 

Det er naturlig at det nye medlemmet må ha blitt registrert i NHF sine lister og har betalt gyldig medlemskap for å være tellende i konkurransen.

 

Premie!

Vinner av konkurransen vil motta et gavekort på en av byens restauranter inneholdende middag for 2 personer.

 

Vi kommer tilbake til hvilken restaurant, da vi må sikre at man har tilgang med rullestol også på plassen.

Ikke alle av oss har behovet for dette, men som lokallag er det vår jobb å påse at det legges til rette så alle har mulighet til å benytte seg av lokalitetene.

 

Konkurransen varer frem til 1. september 2022.

 

Styret syns det er så lenge til vi sees i september, og vil invitere dere til en hyggelig sosial kveld på Peppes Pizza, 2. etasje i Sarpsborg, 15. august kl. 18.00.

 

 

Det er ingen egenandel, laget betaler for kvelden.

 

Påmeldingsfristen er 08.08.2022 til: 

E-post: nhf.sarpsborg@gmail.com

 

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen.

 

Ha en fortsatt fin sommer.

 

NHF Sarpsborg fortsetter med en rekrutteringskonkurranse av nye medlemmer til vårt lokallag. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra i rekrutteringen og konkurransen.

 

Benytt følgende link for å registrere nye medlemmer Meld deg inn! – Norges Handikapforbund (nhf.no)

 

Husk å oppgi NHF Sarpsborg som lokallag.

For eksisterende medlemmer i NHF systemet, trengs det kun et sidemedlemskap med en kostnad på kr 40.- pr år for å bli medlem.

 

For deg som allerede er medlem og er den som har rekruttert et nytt medlem, bes du sende epost til nhf.sarpsborg@gmail.com med info om dette.

 

Det er naturlig at det nye medlemmet må ha blitt registrert i NHF sine lister og har betalt gyldig medlemskap for å være tellende i konkurransen.

 

Premie!

Vinner av konkurransen vil motta et gavekort på en av byens restauranter inneholdende middag for 2 personer.

 

Vi kommer tilbake til hvilken restaurant, da vi må sikre at man har tilgang med rullestol også på plassen.

 

Ikke alle av oss har behovet for dette, men som lokallag er det vår jobb å påse at det legges til rette så alle har mulighet til å benytte seg av lokalitetene.

 

Konkurransen vil være løpende fra i dag og frem til og med den 1. september.

 

Vi vil noen helger nå være å treffe på Storbyen kjøpesenter og STOPP Tune kjøpesenter – besøk vår stand for å få informasjon og en hyggelig prat med oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus for åpen dag vil blant annet være velferdsteknologi, hjelpemidler, brannforebyggende tiltak, trening og ulike tilrettelegginger i hjemmet. Det vil også være foredrag. Åpen dag er et samarbeid mellom flere virksomheter i  kommunen. Sarpsborg kommune invitere brukerorganisasjoner til å ha stand denne dagen. 

 

 

 

 

 

Lørdag 11. juni er det mangfold dagen i Sarpsborg, det starter klokken 11.00 og varer til klokken 15.00.

 

 

Folk i Sarp er en årlig mangfolds dag med boder, stands, mat og musikk i Sarpsborg sentrum. Folk i Sarp er et samarbeid mellom kommunen, frivillige -, ideelle – og innvandrerorganisasjoner i tillegg til iSarpsborg. Folk i Sarp er en dag der vi feirer alle de ulike menneskene som bor i Sarpsborg, og viser fram deres liv og virke.

 

 

Vi i NHF Sarpsborg skal stå stand på Torget fra klokken 11.00 – 15.00. Er det noen av medlemmene våres som har lyst til å være med og stå stand sammen med HBF (Handikappedes barns foreldreforening Østfold)  og NHF Sarpsborg, så er det bare å møte opp.

 

Viktig medlemsmøte med betydningsfulle temaer på Lande bo- og servicesenter.

 

Leder Therese Thorbjørnsen i Utvalg for kultur og oppvekst og leder Linda Marie Engsmyr i Utvalg for velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Innledes om viktige temaer og saker for personer med funksjonsnedsettelser og medlemmer.

 

Saker som vi diskuterte med dem.

  • Situasjon for Brukerstyrt personlig assistanse, BPA i kommunen. Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant eksisterende brukere, brukere som har fått avklart på sine søknader og brukerorganisasjonene i Sarpsborg. I tillegg rådet for personer med funksjonsnedsettelser i kommunen delta i undersøkelsen. Etter at brukerundersøkelsen er ferdig og oppsummert skal rådet uttale seg. Leder Linda Marie Engsmyr ønsket å komme tilbake til NHF Sarpsborg for å drøfte brukerundersøkelsen.

 

  • Status tilrettelagte boliger og planer framover, kommunen jobber med saken uten at det ble konkretisert om det var nye prosjekter.

 

  • El sparkesykler, høring er ute fra kommunen. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil følge opp saken. 

 

  • Friområder som Tunevannet også videre og de tok opp problematikken med bommer til friområdene. Kommunen har kartlagt steder med bommer. Baderampe for personer med funksjonsnedsettelse vil bli lagt ut før 1. juni. I tillegg er det bevilget penger til en ny baderampe på Kvålvika badeplass og kommunen håper at denne skal være på plass før St. Hans. 

 

  • Frivillighetens år skal gjennomføres 21. mai i Kulås. Det ble informert om at en ønsker å få etablert et frivillighetens hus i Østre bydel.

 

  • Bruk av Helsehuset til møtevirksomhet. Kommunen har begrenset lokalene som organisasjonene kan bruke, vi vil følge opp saken.

 

  • Universell utforming og tilgjengelig skolebygg. Det ble ikke tid til dette punktet.

 

  • Nytt bibliotek må bli universelt utformer for alle.  Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har etablert et nært samarbeid med teknisk etat i kommunen om utformingen av bygget og inventaret.

 

 

Per Erik Løkkevik  har blitt tildelt NHF sølvnål med diplom. Han var mangeårig nestleder i NHF Sarpsborg fra 1998 til 2010.  Har hatt forskjellige verv i NHF Sarpsborg siden 1997 og frem til 2010.


Satt i regionstyret til NHF Østfold fra 2001 – 2002. Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) Hovedstyre – leder 2004-2006, styremedlem 2003 – 2004. I tillegg var Per Erik opptatt med Likeperson arbeid. Medlem i det kommunale rådet i Sarpsborg i mange år.

 

Per Erik var sterkt engasjert i å få bedret universell utformingen og tilgjengeligheten i Sarpsborg kommune og by.

 

1 2 3 21

Treff-teller

140448
Users Today : 67
This Month : 1039
This Year : 23474
Total Users : 123448

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg