NHF Sarpsborg

Sarpsborg Handikaplag

Arkiv

Da har NHF Sarpsborg hatt årsmøte. Det var Leder Egil Schjolden som var møteleder og Ragnhild Skovly Hartviksen fra NHF Rygge&Råde var referent. Etter vel overstått årsmøte så ble det levert ut gave til de som gjorde en god jobb slik at årsmøte gikk smertefritt. Kjøkkentjenesten fikk også en gave for for en god jobb de har gjort.
Så ble det underholdning og sosialt med snitter og kaffe.

NHF Sarpsborg sitt bilde.NHF Sarpsborg sitt bilde.NHF Sarpsborg sitt bilde.NHF Sarpsborg sitt bilde.NHF Sarpsborg sitt bilde.

NHF  SARPSBORG

 

AKTIVITETER 1.HALVÅR 2017

 

Vi ønsker alle våre  medlemmer Godt Nytt År, og velkommen til en ny sesong  med nye møter og aktiviteter.

Medlemsmøtene avholdes vanligvis på Lande BO og Servicesenter kl. 18.30 første torsdag hver måned. Ta en tur på medlemsmøtene og vi kan love dere en hyggelig kveld sammen med nye og gamle medlemmer.

 

Arbeidsgruppe  starter etter årsmøte, og vi vil komme tilbake med dato. Vi

 

TEMA FOR MEDLEMSMØTENE  I  HALVÅR  2017.

 

Torsdag  2.feb.:    «BEDRE LIV”

Demonstrasjon og presentasjon av produkter

 

Torsdag  2.mar.:  Årsmøte.

Årsmøtesaker – underholdning – allsang

 

Torsdag  6.apr..:  Boots Apotek

 

Lørdag  22.apr.:  80 års jubileum – Egen invitasjon.

 

Torsdag  4.mai.:  Hjelpemidler

 

Torsdag 15.jni.:  Grillkveld på Feriehjemmet

 

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 15.februar.

 

Vi håper så mange som mulig støtter opp om våre medlemsmøter og aktiviteter i våres.

 

Styret

 

 

 

Vi inviterer til åpent møte om BPA – Brukerstyrt personlig assistanse

 

Muligheter til å leve et selvstendig liv som andre innbyggere!

 

Lande Bo- og Servicesenter, Råkilveien 35, Sarpsborg Torsdag 6. oktober 2016 kl. 18.00-21.00

 

Norges Handikapforbund Sarpsborg (NHF Sarpsborg), Norsk Forbund for Utviklingshemmede Østfold (NFU Østfold) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Østfold) skal arrangere åpent møte om BPA for kommunens politikere og administrasjon/saksbehandlere, BPA brukere, våre medlemmer m.fl.

 

Vi vil ha innledere, paneldebatt og en enkel servering.

 

Innlederne:

Tove Linnea Brandvik fra Norges Handikapforbund.  Tove Linnea Brandvik er sentralstyremedlem i NHF og fra 2009 til 2013 var hun stortingsrepresentant og satt i Arbeids- og sosialkomiteen. Hun har inngående kunnskap om BPA ordningen.

 

Det vil også være innlegg fra NFU Østfold om BPA og personer med utviklingshemning.

 

Debattanter:

Tove Linnea Brandvik, NHF, innleder fra NFU, Elise Bjørnebekk Waagen, Leder i Utvalg for velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune og en person har egenerfaring med BPA.

Møte- og debattleder vil være Janne Skei, som har vært mangeårig medarbeider i NHF og har stor kunnskap om BPA-ordningen.

Kontaktperson for ev. spørsmål: Tone Camilla Lillestølen – 143 14 256

 

 

Kom og hør!

Hjelpemiddelmessa Øst 2016

Hjelpemiddelmessa Øst 2014

Hjelpemiddelmessa Øst 2016

Vi inviterer til hjelpemiddelmesse for 4. gang. Denne gangen satser vi på ny, større og bedre, på Norges Varemesse på Lillestrøm!
13. mars 2016

Norges Handikapforbund Oslo og Øst tar sats for å lage Norges største hjelpemiddelmesse denne høsten! Mandag 17. oktober og tirsdag 18. oktober inviterer vi til vår største messe hittil, denne gangen i Hall E på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Fri entre for publikum, les mer her!

Bli utstiller! Mer informasjon her!

TT-brukere i Oslo kan benytte TT til messa. Mer informasjon her!

Enten du er ansatt i helsevesenet, har nedsatt funksjonsevne eller bare er nysgjerrig på hvilke hjelpemidler som kan bli aktuelle for deg i fremtiden har Hjelpemiddelmessa Øst 2016 noe for deg.

Det blir gratis inngang, og vi byr på spennende nyheter, mulighet for utprøving av hjelpemidler samt et stort og spennende faglig program. Dette vil du ikke gå glipp av!

På denne siden vil vi fortløpende oppdatere vår utstilleroversikt, vårt spennende program og lansere andre nyheter, så følg med! Det samme vil vi gjøre på vårt Facebook-event, så meld deg gjerne på her, slik at du alltid får de siste nyhetene først!

Vi ønsker alle velkommen til en sesong med nye møter og aktiviteter.

Medlemsmøtene avholdes vanligvis på Lande Bo og Servicesenter kl 18.30 den første torsdagen i måneden. Ta en tur på  medlemsmøtene og vi kan love dere en hyggelig kveld sammen med nye og gamle medlemmer.

Tema for medlemsmøte 2. halvår 2016.

Torsdag 1. september:     Friområder og turstier i Sarpsborg kommune v/Bjørn Sivertsen fra Sarpsborg Kommune

Torsdag 6. oktober:        Åpent møte om BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Orientering og paneldebatt.

Torsdag 3. november:    Harald Zahl forteller om sine reiser i inn- og utland. Underholdning v/Aage og Karin Steen.

Torsdag 8. desember:     Julemøte  Julemat og underholdning

 

Håper å se mange av dere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialitisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne foreslo nemlig torsdag at det allerede i neste år startes jobben med å utarbeide plasser for rullestolbrukere i den faste delen av amfiet.

-Vi tar rådene vi har fått til oss. Vi skal satse på Sarpsborg scene, oppgradere det og gjøre nødvendige tiltak til at det er og blir ett hus for alle, sa Therese Thorbjørnsen (Ap).

Vedtaket må sies å være en seier for Frp, og gruppeleder Stein Erik Westlie.

For noen uker siden kritiserte han plasseringen av rullestolbrukerne i salen. Han mente at Sarpsborg scene ikke var for alle, og han var både flau og forbannet over plasseringen til de funksjonshemmete. I rådmannens forslag var de plassert helt nede på første rad. Men Westlie mente at dette var «å be om nakkevondt». Han ønsket en plassering på rad 17, men det ville kreve en heisløsning og bli et atskillig dyrere alternativ. Den dyreste løsningen var på 5,7 millioner kroner, en rimeligere løsning 1,5 millioner kroner.

Da plan og økonomiutvalget tidligere denne måneden gikk for løsningen på 1,5 millioner kroner, ville ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet – gjøre dette tiltaket før i fase to av utbyggingen. Det vil si en gang mellom 2018 og 2020.

Nå framskyndes altså disse planene.

– Jeg er glad for at fornuften seiret i denne saken, sa Stein Erik Westlie (Frp).

Det er foreløpig satt av 43,1 millioner til diverse oppgraderinger av Sarpsborg Scene fram til 2020.

Lærte av hverandre

Funksjonshemmede har, med få unntak, ingen framtredende plass i de politiske partienes programmer. Handikapforbundets prosjekt “Aspiranter og Inspirenter” kan bidra til å rette på det.

GODE MØTER: Lokalpolitikere og NHF-medlemmer i skjønn forening: Foran venstre: Gunnar Buvik, Anne-Lise Nilsen, Tone Camilla Lillestølen, Stein Erik Westlie, Svein Larsen og Arild Smaaberg. Bak fra venstre: Hanne Grimstvedt, Arne Lein, Atle Hirth Strand, Gøril Eilertsen, Ann-Hege Indrevold, Emilie Amundrød, Egil Schjolden, Ingelinn Buvik og Torunn Johansen.
GODE MØTER: Lokalpolitikere og NHF-medlemmer i skjønn forening: Foran venstre: Gunnar Buvik, Anne-Lise Nilsen, Tone Camilla Lillestølen, Stein Erik Westlie, Svein Larsen og Arild Smaaberg. Bak fra venstre: Hanne Grimstvedt, Arne Lein, Atle Hirth Strand, Gøril Eilertsen, Ann-Hege Indrevold, Emilie Amundrød, Egil Schjolden, Ingelinn Buvik og Torunn Johansen. (Foto: Tobias Nordli)
DEL

Sju tillitsvalgte fra handikaplagets lokallag i Sarpsborg har deltatt i prosjektet, der de gjennom et helt år har møtt har lokalpolitikere fra de ulike partiene. Hvilket har vært nyttige møter for så vel tillitsvalgte som politikere.

Innspill

– Dette har vært et flott prosjekt å være med på. Vi vil derfor anbefale andre lokallag om å gjennomføre det samme. Noen av partiene så virkelig våre poenger når vi tok opp våre kjernesaker. For oss har det vært viktig å bli kjent med politikerne i Sarpsborg. Vi har lært hvordan vi de jobber og hvordan vi selv best kan komme med innspill. I løpet året som har gått har dessuten mange politikere uttrykt at de har fått flere aha-opplevelser, forklarer Tone Camilla Lillestølen, sekretær i Norges handikapforbunds avdeling i Sarpsborg.

KrF scoret høyt

Som nevnt innledningsvis har ikke de funksjonshemmede altfor framtredende plass i partienes programmer. Et hederlig unntak er Kristelig Folkeparti, som ifølge Lillestølen har løftet folk med nedsatt funksjonsevne fram i sitt partiprogram. I den motsatte enden finner vi SV og Fremskrittspartiet. Men også de har listet opp punkter og tiltak som sammenfaller med handikapforbundets syn.

– Gjennom året som har gått har vi hatt god dialog med alle partiene, og jeg håper og tror en del temaer vil bli mer tydeliggjort i kommende partiprogrammer, sier samme Lillestøl.

Likestilling og menneskerettigheter, universell utforming, brukerstyrt personlig assistent, tekniske hjelpemidler, utdanning/skole, arbeid, økonomiske levekår og brukermedvirkning er stikkord for ting handikapforbundet vil at politikerne skal være tydeligere på.

På det avsluttende møte deltok også Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund. Også tidligere forbundsleder Gunnar Buvik var med. Det samme var intiativtaker Hanne Grimstvedt.

Referat fra NHF Sarpsborgs medlemsmøte etter årsmøte 03.03.2016

 

Dato: Torsdag 3. mars Sted: Lande Bo- og servicesenter, Råkilveien 35, Sarpsborg Tid: Etter årsmøte

Leder, Egil Schjolden, ønsket velkommen til medlemsmøte og ønsket spesielt Hanne Grimstvedt, regionkontorleder i NHF Øst, velkommen. Siden vi hadde hatt årsmøte før medlemsmøtet koste vi oss med deilige snitter, kringle og kaffe under hele møtet.

Egil tok opp fjellturen til Storefjell som laget skal ha sammen med NHF Halden Aremark fra torsdag 15. t.o.m. søndag 18. september. Det er bestilt buss med rullestolheis som drar fra Tunevannet. Egenandelen er kr. 2000, resten betaler laget noe som ser ut for å bli kr. 2500-3000. Assistenter er gratis. Vi beregner 10-20 personer fra Sarpsborg på turen. Påmelding innen utgangen av mars.

Hanne snakket litt om regionens arbeid og hvordan den blir drevet. Hun sa at hun ikke kunne interessepolitikk, det tok de tillitsvalgte seg av. Regionen har nettopp hatt konsernrevisjon i både NHF Øst og SAFO Øst. De fulgte alle midler fra Helse SørØst og sjekket hver eneste postering og bilag. Heldigvis var alt på ”stell” begge steder.

Hanne fortalte at hun i tillegg til å være regionkontorleder i regionen vår også var koordinator i regionstyret til SAFO Øst og jobber bl.a. med regnskap og budsjett for begge regionene. Foreløpig er hun den eneste ansatte på regionkontoret om kunne fortelle av de denne våren søker etter en ny ansatt. Videre snakket hun varmt om hjelpemiddelmessen i 2016 som denne gangen skulle være på Varemessa på Lillestrøm og her skulle det komme masse spennende utstillere. Hun tok også opp litt om økonomi og at regionen søkte midler forskjellige steder; Akershus og Østfolds fylkeskommuner, Extra-midler, Helse SørØst og NHF.

 

Tilslutt tok hun opp NHFs spennende strategi- og utviklingsprosess og hva vi mener NHFs samfunnsoppdrag i 2030 skal være. Prosessen er i gang i alle NHFs regioner og landsforeninger. I Øst har vi kalt prosessen «Forlengs inn i framtiden». Da sier vi at vi vil være med på å bestemme hvor vi skal, og hvordan vi skal komme dit. Regionen håper å få grupper rundt i lagene som kan komme med innspill til regionen. Regionen skal ha samling på Mastemyr 15. mars, og det er en fortsettelse fra kurset på Quality i Sarpsborg i januar. Samlingen er for alle fra kurset og gruppene i lagene.

 

Egil Schjolden takket Hanne for informasjonen. Hanne var også med oss på årsmøtet før medlemsmøtet da hun var møtedirigent der.

Det ble selvfølgelig også salg av lodd som innbrakte kr. 1980,-.

Etter loddtrekningen avsluttet Egil Schjolden medlemskvelden og ønsket alle vel hjem.

Referent: Tone Camilla Lillestølen

ÅRSMØTE I NHF SARPSBORB 3 MARS 2016

Vil minne dere på årsmøtet som starter 3 mars 2016 klokken 18.30, det er på Lande Bo- og Servicesenter i Råkilveien.

Årsmøte- papirene blir levert på møtet. Det blir snitter og kake til kaffen.

Hanne Grimstvedt fra NHF Øst kommer og skal lede Årsmøte, og etter årsmøtet skal hun snakke litt om NHF øst.

Det blir også som vanlig utlodning.

Hjertelig velkommen er dere alle sammen.

 

MVH

NHF Sarpsborg

Styret.

(rett dato for årsmøtet er altså 3. mars og ikke 5. mars som det står i tilsendte møteoversikt)

Tema data-kaféen våren 2016

 

 

 

     13.01          Hurtigtaster og andre snarveier

Når vi bruker datamaskinen vil mange av oss veksle mellom bruk av mus og tastaturet. Vi skal titte litt på tastatursnarveier og annet slik at jobben på datamaskinen blir mer effektiv.

 

20.01          Bildearkiv – Picasa

Vi tar en liten repetering av Picasa. Aktuelt nå med bilder fra jul og nyttårsaften

 

     27.01          Ruter, hub og andre deler av hjemmenettverk

Hva består hjemmenettverket vårt av og hvordan forstå hvordan det virker.

 

     03.02          Kollasjer – hvordan sette sammen flere bilder til et stort med Picasa

Picasa er et fint verktøy til å lage bildekollasjer. Vi ser på hvordan.

 

10.02          Rydde vekk malware og adware på PC – praktisk gjennomgang.

PC`n vår er full av all vedens skrot når vi kjøper den. Hvordan rydder vi opp i dette

 

17.02          Lage en brosjyre i Microsoft Publisher eller i et tekstbehandlingsprogram

Trenger vi en plakat, diplom eller lignende kan vi lage dette med Microsoft Publisher eller et tekstbehandlingsprogram. Vi ser på hvordan.

 

     24.02          Oppsett av tekst i spalter og på andre måter i tekstbehandling

Skriver du på PC`n og vil dele teksten i spalter. Få tips om dette på Datacafe`n.

 

     02.03          Grunnleggende om datamaskiner, oppbygging og funksjon.

Hva er inne i PC`n og hvordan virke den. Vi tar for oss de forskjellige komponentene og gir tips om oppgradering.

 

     09.03          Reklame og annonser – hvordan beskytte seg på nett.

Er du lei av å vasse i reklame hver gang du er på «nettet». Vi ser på mulighetene til å fjerne en del av reklamen.

 

16.03          Privatliv på nett – hvordan sikre seg.

                        Hva med litt anonymitet når du surfer?

1 2 3 9

Treff på siden

Sider

Sider|Treff |Unike

  • Siste 24 timer: 59
  • Siste 7 dager: 528
  • Siste 30 dager: 2 409
  • Pålogget nå: 2

AOF-kurs 2017

AOF-kurs 2017

NHFs lover 2015

NHFs lover 2015

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg