Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

Medlemsmøte torsdag 3. februar 2022 på Lande bo- og servicesenter kl. 18.00.

 

Vi får besøk av Hundeskolen Veiviseren AS, daglig leder Neal Wallis,

 

som kommer for å informere om servicehund for

 

personer med funksjonsnedsettelse. 

 

 

 

 

 

 

 

3. februar – Informasjon om servicehund

3. mars     – Årsmøte

7. april      – Møte med folkevalgte fra Sarpsborg kommune

5. mai       – Besøk av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Sarpsborg kommune

2. juni       – Grillkveld

 

Det kan bli endringer i planlagte temaer på medlemsmøtene.

 

 

Valgkomiteen i NHF Sarpsborg har startet sitt arbeid.

 

Valgkomiteen ber om forslag fra medlemmene i lokallaget som ønsker å stille som kandidat på NHF Sarpsborgs årsmøte 3. mars 2022.

 

Svar sendes valgkomiteen innen 15. februar 2022.

 

Valgkomiteen er:

 

Bente Skrøder, tlf.: 90682953 eller E-post: benteskroder@gmail.com

 

Kari Harlem Nilsen, tlf.:  41274903 eller E-post: kahani@online.no

 

Arild Karlsen, tlf.: 97747975 eller E-post: arild@karlsenpost.no

 

NHF Sarpsborg har sendt brev til Sarpsborg kommune ved Utvalg for plansaker og Råd for personer med funksjonsnedsettelse vedr. dispensasjon om flytende badstue ved Prestegårdstangen – Tunevannet. Vi har blitt gjort oppmerksomme på saken via media.

 

Som interesseorganisasjon er vi positiv til flytende badstue.

 

Men det forutsetter at badstuen og resten av anlegget på vann og på land er universell utformet etter krav i Bygningsloven – Tek 17, Lov om likestilling og diskriminering samt Plattform for universell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg kommune.

 

Bakgrunn til det er at ca. 24% av befolkningen som har en funksjonsnedsettelse i Sarpsborg kommune. Av disse er det mange barn og unge som vil bli nødt til å stå på utsiden, mens klassekamerater og venner kan benytte badstuen uten at de kan kan delta.

 

Både medlemmer og som nevnt ca. 24% av kommunens befolkning har nedsatt funksjonsevne. En ganske stor del av denne gruppen som vil ikke kunne benytte den flytende badstuen, slik den fremkommer i søknaden. Derfor må kommunen kreve ovennevnte tilpasninger ved en godkjenning. 

 

 

Da er vi på enden av nok et år, som også denne gangen har vært sterkt preget av Kovid 19.

 

Styre har gjennomført en god del aktiviteter for alle medlemmer og ikke minst for ungdommen.

Vi har klart å gjennomføre det meste ut fra føringene gitt fra sentrale og lokale myndigheter.

Når vi ser i glasskulen og ser på 2022, ser vi et lite lys som vi har ønsker å tro på.

Vi håper med det lyset og kunne starte opp igjen med aktiviteter, som vi tidligere år har gjennomført.

Vi tenker da på bla «håndarbeid», loddsalg og annen aktivitet ute i det offentlige rom.

 

Vi håper du som medlem har fått tilbud til aktiviteter og møtearenaer igjennom 2021.

 

Styre har berammet første medlemsmøte i 2022 til torsdag 3. februar, samt at vi skal gjennomføre årsmøte torsdag den 3. mars kl. 18.00.

 

Med det så ønsker styre i NHF Sarpsborg alle våre medlemmer og dere som følger oss en riktig god jul og et riktig godt nytt år.

 

 

Utvalget som utredet fremtidens BPA ordningen ble overrekt til helse og-omsorgsministeren torsdag 16. desember 2021.

 

BPA utvalgets mandat var å utrede BPA ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov.  Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA ordning, forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF har vært medlem i utvalget.

 

 

Her får du lese hele BPA utredningen.

 

Les mer om reaksjoner på utvalgets innstilling i Handikapnytt her.

 
Julemøte blir arrangert på Lande bosenter torsdag 2. desember kl. 18.00.

 

Åge Martinsen vil underholder med musikk og vil bidra til julestemning.                                                                                             

Julemiddag som serveres er:

  • Ribbe med tilbehør og riskrem til dessert.
  • De som har allergi og lignende, kan få alternativ julemiddag – enten pinnekjøtt eller kalkun. Gi beskjed.

Etter julemiddagen blir det kaffe og kake. 

                                                                                                 

Egenandelen for julematen er:

  • Kr. 200,- for betalende medlem, ikke medlemmer må betale full pris kr. 350,-. Ta kontakt hvis betalende medlemmer har behov for assistent.

 

Påmeldingen er bindende, fristen er 19. november 2021.

Egenandelen innbetales til lokallagets bankkonto 1080 34 76956 ved påmelding eller mottas ved ankomst.

 

Påmelding til Axel Holandsjø Følling, retrofluffygamer@gmail.com eller Ingelinn O. Buvik, tlf. 90116596, ibuvik@online.no.

 

 

Torsdag 4. november hadde vi besøk av Sarpsborg Brannvesen om brannsikkerhet og forebygging.

 

Marianne Juul fra brannvesenet informerte om brannvern og medlemmene fikk mulighet til stille spørsmål om brannsikkerhet. Det var et lærerikt og et godt foredrag. 

 

.

Frank Magnussen og Anja Frydenlund fra Perfect Home Særp hadde en liten stand om sine produkter. Det var muligheter til å kjøpe og bestille julegaver om man ønsker det, noe som flere benyttet seg av muligheten til.

 

 

 

Tidligere i sommer- høst har kommunen anskaffet ny rampe for at personer med funksjonsnedsettelse, som kan få muligheter til å ta et bad ved Tunevannet.

 

Baderampen er midlertidig lagt ut og vil bli tatt opp i vinter og neste år vil denne komme på plass tidlig på sommeren.

 

Dette er et positivt tiltak som gir funksjonshemmede i kommunen nye muligheter til å få et forfriskende bad til sommeren.

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har arbeidet med denne saken etter ønske fra organisasjonene fra en tid tilbake.

 

1 2 3 18

Treff-teller

119454
Users Today : 51
This Month : 2480
This Year : 2480
Total Users : 102454

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg