Sarpsborg
Arkiv

Politikerne i Sarpsborg kommune skal nå legge langtidsplan for hvordan heldøgntjenestene skal struktureres og bygges ut for de kommende årene. Et av målene er å sikre et tilstrekkelig og egnet heldøgnstilbud til yngre personer med behov for heldøgnsomsorg og personer med psykisk utviklingshemning. Det forslås i planen at en skal konsentrere og effektivisere fremtidens nye bygg som kommunen skal bygge til bruk i heldøgnstjenestene ved at nye plasser, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg.

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet planen og i sin uttalelse har rådet lagt vekt på å utvikle heldøgnstjenestene i en annen retning for at funksjonshemmede i Sarpsborg skal få like muligheter til å leve et aktivt, selvstendig liv og velge, hvor en vil bosette seg.

 

Rådets uttalelse:

«I planen til Sarpsborg kommune er et av tiltakene å satse på å bygge tilbud/omsorgsboliger for yngre mennesker med funksjonsnedsettelser. Hovedprinsippet i nasjonal politikk på dette området og FN konvensjonen for funksjonshemmede krever at funksjonshemmede får velge å bosette seg der man selv ønsker, og med nødvendige tjenester. Personer med funksjonsnedsettelser må kunne få sin rett til å velge sitt bosted uavhengig av om de trenger en tilrettelagt bolig og/eller heldøgns omsorg.

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil fraråde en politikk og utvikling av nye institusjoner for funksjonshemmede i Sarpsborg kommune. Målet er at funksjonshemmede skal bo og leve sine liv som andre mennesker, derfor må hovedprinsippet være å begrense utvidelsen av eksisterende og nye botilbud til små enheter for personer som skal få et livslangt botilbud.»

 

I kommentaren til rådets uttalelse skriver kommunedirektøren:

Kommunedirektøren poengterer at for å sikre en ansvarlig og forsvarlig drift av kommunens heldøgnstjenester, må kommunen effektivisere og optimalisere de tilbudene som allerede eksisterer. Det betyr at nye plasser innen heldøgnsomsorgen, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg.

En kan håpe på at en i fremtiden vil endre denne beslutningen, slik at funksjonshemmede kan få en reell rett til å velge, hvor en skal bosette seg uavhengig av tjenestebehov og kommunens strategi for å skape en effektivisering av tjenestene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Treff-teller
146417
Users Today : 68
This Month : 347
This Year : 29443
Total Users : 129417
AOF-kurs 2021
AOF-kurs 2021
NHFs lover
NHFs lover
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg
UU Sarpsborg
UU Sarpsborg