Sarpsborg
Arkiv

 

NAV har startet et arbeid for å vurdere om en skal slå sammen hjelpemiddelsentralene i Buskerud, Oslo og Østfold til en hjelpemiddelsentral eller skal det bli to eller tre sentraler i fremtiden. Det vil åpenbart bli et mye dårligere tilbud for våre medlemmer og funksjonshemmede i Østfold, dersom hjelpemiddelsentralen slås sammen. Kommunene får også dårligere oppfølging fra en stor hjelpemiddelsentral.  Vi krever at konklusjonen fra NAV blir at vi beholder vår hjelpemiddelsentral i Østfold. 

 

.

Uttalelse om hjelpemiddelsentralene i Viken og Oslo fra landsmøtet i Norges Handikapforbund 2021:

 

Hjelpemiddelsentralene må bestå.

 

Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler kjører et prosjekt hvor de vurderer å sentralisere de tre hjelpemiddelsentralene i Viken og Oslo. Dette er en sentralisering som vil svekke likestillingen, på sikt i hele landet. Landsmøtet i NHF aksepterer ikke at hjelpemiddeltjenestene forringes. Vi krever at dagens sentraler styrkes, bygges opp og utvikles videre.

 

Hjelpemiddelsentralene er avgjørende for å sikre likestilling. For å kunne delta i samfunnet, må man ha det riktige hjelpemiddelet å gjøre det med. Derfor må hjelpemiddelsentralen være i nærmiljøet slik at utprøving, levering og reparasjon av hjelpemidlene kan utføres raskt.

 

NAV forventer at antallet innbyggere og eldre i Viken som vil ha behov for hjelpemiddelsentralenes tjenester vil øke i årene framover. Dette tilsier en styrking og utvidelse av tjenestetilbudet fra hjelpemiddelsentralen. Dagens hjelpemiddelsentraler kjenner sitt geografiske område godt. Dette er nyttig og effektivt både for borgerne og for kommunale fagfolk.

 

NAV Hjelpemiddelsentral skal fortsette å levere tjenester på alle livets arenaer. Tilgjengelige tjenester handler først og fremst om at borgerne får riktig hjelpemiddel tilpasset hver enkelt borger. Digitalisering kan forenkle og effektivisere mye av forvaltningen – både søknader, bestilling av tjenester og kommunikasjon. Men digitalisering erstatter ikke det praktiske fagfeltet som hjelpemiddelformidlingen er. Omlegging til mer digitale løsninger må ikke bidra til at folk som ikke bruker digitale flater blir satt utenfor. Retten til hjelpemidler og tjenester gjelder for alle, slik det blir slått fast i folketrygdloven.

 

Hjelpemiddelsentralene leverer, sammen med kommunene, brukernære spesialisttjenester. For borgerne betyr det at avstanden til hjelpemiddelsentralen har stor betydning. Tid er en kritisk faktor når det gjelder hyppig behov for tjenester, utprøving, tilpassing, utlevering og akutte reparasjoner. Dette er spesielt viktig for barn, unge under utdanning og de som er i jobb, men også for alle som skal leve et liv.

 

Landsmøtet i NHF krever at de sentraler som er i dag består. NAV bør heller se på hvordan de kan utvikle de sentralene som er i dag til å bli enda bedre. Hjelpemidler er et helt sentralt frigjøringsverktøy! Ikke svekk hjelpemiddelsentralene!

 

Landsmøtet i NHF vil at:

  • dagens hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken må bestå og styrkes.
  • den viktige satsingen på digitalisering ikke skal erstatte hjelpemiddelformidlingen.
  • brukernære spesialisttjenester skal sikres for å ha kort vei til Hjelpemiddelsentralen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Treff-teller
100262
Users Today : 41
This Month : 2982
This Year : 16554
Total Users : 83262
AOF-kurs 2021
AOF-kurs 2021
NHFs lover
NHFs lover
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg
UU Sarpsborg
UU Sarpsborg