Sarpsborg
Arkiv

 

Norges Handikapforbund har levert høringssvaret om framtidens BPA. Der det blir krevd at det må tas radikale grep for å sørge for at BPA blir det likestillingsverktøyet det var ment å være.

 

 

BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021.. Utvalget hadde som oppgave å legge fram et forslag til hvordan BPA kan bli et likestillingsverktøy. NHF krever at BPA må tas ut av helselovgivningen og gjøres til en statlig ordning, hvis det skal bli en realitet.

 

Dagens BPA-praksis bryter med menneskerettighetene.

 

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene og de skal også gjelde for funksjonshemmede. Per i dag forsømmes denne plikten. Altfor mange får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer.

 

Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, og mange kommuner nekter folk å reise ut av kommunen eller landet, eller å legge til rette for at man kan ta utdanning, være i jobb, ha et sosialt liv eller delta i politikk eller organisasjonsliv med BPA. Dermed hindres folk i å leve livene sine, og grunnleggende menneskerettigheter blir brutt.

 

Her kan du lese mer om Norges Handikapforbund svar på høringen, i tillegg mindretallsforslaget og en felles uttalelse fra 39 organisasjoner av funksjonshemmede.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Treff-teller
146417
Users Today : 68
This Month : 347
This Year : 29443
Total Users : 129417
AOF-kurs 2021
AOF-kurs 2021
NHFs lover
NHFs lover
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg
UU Sarpsborg
UU Sarpsborg