Om lokallaget

.

NHF Sarpsborg er et lokallag i Norges Handikapforbund. Norges Handikapforbund er en uavhengig samfunnsrettet organisasjon som arbeider for likestilling, full deltakelse, mangfold og rettigheter. Gjennom påvirkning, støtte, rådgivning og holdningsarbeid jobber vi for funksjonshemmede lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

.

Norges Handikapforbunds hovedmålgruppe er bevegelseshemmede.

.

Lokallag dekker Sarpsborg kommune og vi forsøker å være et talerør for mennesker med funksjonsnedsettelser og medlemmene.

.

Vi driver interessepolitisk arbeid, både holdningsskapende og mer praktisk i form av krav overfor kommunen og andre.

.

Møtevirksomhet

Vi har månedlige medlemsmøter den første torsdagen i hver måned med unntak av er juli og august .

Medlemsmøtene holdes på Lande Bo- og Servicesenter – møtestarter kl. 18.30 til ca. kl. 21.00.

.
Møteinnhold

Lokalallagsaker og informasjon

– Ulike tema

– Kaffe og servering

– Loddsalg