Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

Det inviteres til medlemsmøte på Lande Bo- og servicesenter 2. september kl. 18.30.

 

Temaet for kvelden er:

 

 Vi får besøk fra NHFU Øst (Norges Handikapforbund Ungdom Øst), og de skal holde foredrag. Ungdommene skal fortelle oss om arbeidet de gjør, samt det er mulig for oss å stille spørsmål til dem etter foredraget. Dette gleder vi oss masse til!

Det vil bli en enkel servering og lokallagsarbeid. 

 

Alle medlemmer og andre interesserte er velkommen. 

 

NHF Sarpsborg har mottatt følgende svar på vårt brev om el-sparkesykler i Sarpsborg kommune. Vi vi følge med i saken og har noen erfaringer med bruken av el-sparkesykler i kommunene, kan medlemmer sende oss henvendelser.

 

Viser til mottatt henvendelse angående prøveordningen for el-sparkesykler i Sarpsborg. Vi takker for alle innspill og har som mål å belyse saken fra alle synspunkter. Deres innspill vil bli ivaretatt i det videre arbeidet.

 

El-sparkesykler er et hett tema i alle store norske byer om dagen. Det skjer endringer i bransjen i raskt tempo, både i form av teknologisk utvikling, men også for kommunene som ønsker å regulere bruken. Vi mener at vi har hatt en fornuftig tilnærming til el-sparkesykler her i Sarpsborg. Kommunen har vært «heldige» som har fått mulighet til å ta et politisk standpunkt og inngå et samarbeid med aktuelle leverandører. Vi har et godt samarbeid og dialog med de to leverandørene som har avtale med oss. Andre byer har fått el-sparkesykler i byen «over natta» uten noen form for mulighet til regulering. Sarpsborg kommune har inngått en avtale med et reguleringsverktøy hvor vi definerer soner for blant annet parkeringsforbud, kjøring forbudt og hastighetsbegrensning. Dette gjør at vi kan følge utviklingen, men også legge inn flere soner med bruksbegrensninger dersom vi ser at det er et behov. Gjennom denne løsningen har vi også lansert en feilparkeringsapp som forhåpentligvis vil gjøre det enklere for innbyggere å melde ifra om feilparkerte el-sparkesykler. Siden ting skjer såpass fort i denne bransjen om dagen, så vil vi ikke kunne ha fasiten for alle løsninger umiddelbart, men vi har tro på at kommunens reguleringsmuligheter bare vil bli bedre. Vi opplever også at leverandørene ønsker et samarbeid med kommunen, og gjensidig erfaringsutveksling anser vi som positivt. Blant annet jobber leverandørene med å få på plass en ID-verifisering som forhåpentligvis vil gjøre at 18- års aldersgrense blir bedre overholdt enn det vi ser i dag. Vi ser at mange i dag jukser med alder, men også foreldre som lager brukere til mindreårige barn.

 

Prøveperioden i Sarpsborg er satt til å vare til uke 37 i september. I etterkant av det vil vi gjøre en evaluering og skrive et saksfremlegg som skal opp til politisk behandling i Utvalg for miljø og teknikk. I forbindelse med arbeidet med saksfremlegget vil vi be i Sarpsborg, Næringslivsforeningen, leder for legevakt og politiet om en uttalelse for hvordan prøveordningen har gått. I tillegg er flere andre av kommunens virksomheter involvert i arbeidet underveis. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få saken til behandling før saken skal opp i Utvalg for Miljø og teknikk.

 

NHF Sarpsborg har sendt et brev til Sarpsborg kommune, ordføreren, utvalget for miljø og teknikk samt Rådet for personer med funksjonsnedsettelser om sykling og bruk av el-sparkesykler.

 

Krav fra NHF Sarpsborg:

  • All bruk av el-sparkesykler i gågata og på torget forbys for å sikre et godt og trygt bymiljø for alle innbyggerne i Sarpsborg kommune.
  • Kommunen må skjerpe karvene til utleierne, begrense antallet el-sparkesykler og fjerne alle vilkårlig henslengte el-sparkesykler umiddelbart i prøveperioden.
  • NHF Sarpsborg ønsker at det ikke blir tillatt med utleie av el-sparkesyklene etter prøveperioden.

 

Les hele brevet til Sarpsborg kommune her. 

 

 

 

Medlemmene inviteres til alternativt medlemsmøte onsdag 25. august kl. 18.00 på Lande Bo- og Servicesenter.

 

På møte får vi besøk av representanter som vil presentere ulike produkter.

 

 

Ann-Chalott Wichstrøm-Nilsen vil vise fram produkter fra Tupperware. 

 

 

Karin Nyland og Alice Hagemann vil fra Nu Skin presentere forskjellige produkter for føtter, kropp, hender og litt annet.

 

Det vil bli en enkel servering.

 

 

Det er fortsatt nødvendig å få påmeldinger til arrangementer og fristen er mandag 23. august 2021 til

Ingelinn Buvik, e-post:  ibuvik@online.no

 

 

Alle medlemmer velkommen.

 

NAV prosjektet har vurdert ulike modeller for fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken. Ansatte ved sentralene i Oslo og Viken, lokale brukerutvalg, og kommunerepresentanter utpekt av KS har bidratt med innspill til prosjektet vedr. fremtidige ønsker og behov, samt vurderinger av fordeler og ulemper ved de ulike modellene prosjektet har sett på.

Prosjektet har vurdert tre ulike modeller for fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken:

  1. En sentral – Oslo sentralen består. Viken enhetene avvikles. Løsning med lokale utprøvingssentre.
  2. To sentraler – Vest-Viken og Oslo består. Øst-Viken avvikles. Løsning med lokalt utprøvingssenter.
  3. Tre sentraler – Alle de tre enhetene består, Øst-Vikens lokasjon vurderes.

Etter vurdering av fordeler og ulemper ved hver av de tre modellene anbefaler prosjektet fremtidig organisering med modell 3, hvor en viderefører alle tre sentralene. Bakgrunn for anbefaling er i hovedsak det høye innbyggertallet i Oslo og Viken hvor en må sikre videre nærhet til bruker og gode brukermøter.

 

Anbefalingen har en dissens hvor Oslo sentralens anbefaling er å velge alternativ 2 med to sentraler, hvor en løser Øst-Viken gjennom utprøvingssenter.

 

Det er gjennomført underprosjekter som har sett på mulige løsninger for kundeservice/telefoni, samt for de digitale tjenestene innen teknikk.

 

Det er her funnet mulige fremtidige løsninger som prosjektet anbefaler å gå videre med uavhengig av valgt modell. Prosjektet anbefaler å vurdere overføring av enkelte kommuner fra Oslo til Viken dersom en ser for seg at Viken enhetene kan få nedtrekk i fremtiden, som medfører lav bemanning på sentralene.

 

Høringen på forslaget er i slutten av august og vedtak om fremtidig modell for organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken forventes senere i år.

 

Les hele rapporten her.

 

 

 

 

 

 

Heisann!

 

Nå så skal vi ungdommen i NHF Sarpsborg (18-30 år) begynne med aktiviteter! Og vi både sparker og ruller det i gang med pizzakveld på Peppes pizza i Sarpsborg, onsdag 18. august kl. 17!

 

Har du lyst på pizza og 1 gratis drikke? Så bli med! Vi vil gjerne at du skal bli med på koselig kveld for å bli kjent med andre og selvfølgelig pizza! For at vi skal vite hvem som er med og kunne bestille riktig, så send mail til nhf.sarpsborg@gmail.com  med navn, tlf.nr, evt. matallergier og om du kommer med rullestol eller ei.

 

Frist for på melding er mandag 16. august kl. 14.

 

Er du ikke medlem, men ønsker det eller vil joine med ikke er medlem? Da er det bare sende oss melding så skal vi hjelpe deg.

 

Er det noe som du/dere lurer på, så kan man sende melding til Axel Hellandsjø Følling og eller Awa Bøen-Eriksen på mail og Facebook. Mail til Axel: retrofluffygamer@gmail.com

Mail Awa: awa.eriksen@gmail.com – tlf.: 469 08 223

 

Velkommen med! 

 

Mvh. Axel og Awa i styret! 

.

Treff-teller

110450
Users Today : 10
This Month : 2291
This Year : 26742
Total Users : 93450

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg