Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

Velkommen til Fag dag 23. oktober fra kl 17

Enkel servering. Påmelding

Hvor :
Grålum
Quality hotell.
Med:
°Boots apotek
°BPA OptimalAssistanse
°Bruker historie fra Sunnaas sykehus
°Segway Norge
°Lands foreningen
for ryggmargskadde
Det blir presentasjon og Stand… Mini messe.
Ta med deg noen og kom.
Svar på sms så bestiller vi mat til deg/dere.
Spre invitasjonen til deres brukere-” foreninger.
Se invitasjon
Hjemme siden
www. OptimalAssistanse.no
Hilsen i fra Heidi Josephson OptimalAssistanse
48 21 05 58

Til
Brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten/rehabiliteringsinstitusjoner,
Helseregion Sør-Øst, og deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner

 

Invitasjon til Modulbasert brukeropplæring – Modul 1

 

Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring (MBO) som består av SAFO, Kreftforeningen og FFO – samarbeidet i Sør-Øst inviterer med dette til modul 1 i vårt opplæringsprogram.

 

Det er plass til ca. 22 personer pr. kurs.

 

Kurset går over to dager med oppstart kl. 10.30 første dag, og avslutning 16.30 dag to. Det er viktig at du deltar helt til slutt.

 

Tid/sted:

30.-31. oktober 2018                                                            

Quality Expo, Fornebu

 

 

Vær vennlig og fyll ut påmeldingsskjema via FFOs hjemmeside

http://www.ffo.no/Arrangementer/modulbasert-brukeropplaring—modul-14/

innen fredag 19. oktober.

 

Denne konferansen er uten kostnad for deg som brukermedvirker, reiseutgifter dekkes etter statens satser.

 

Bekreftelse og program sendes deg når du er påmeldt.

 

Spørsmål vedr. det praktiske rundt kurset kan rettes til Solveig Bærland på e-post: solveig.berland@ffo.no eller på tlf. 966 22 714.

FFO-samarbeidet i

helseregion Sør-Øst

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring

 

Andreas Habberstad (s)

  Overraskende skuffende budsjett.
Overraskende skuffende budsjett
Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
– Dette er et meget skuffende budsjett, der landets funksjonshemmede blir sittende som en av de store taperne, sier en frustrert Arne Lein, forbundsleder for NHF (Norges Handikapforbund).

NHF har kommunisert tre punkter som var særlig viktig å satse på: BPA, skole og aktivitetshjelpemidler. På alle har regjeringen sviktet.

BPA ignoreres
Brukerorganisasjonene i Norge står samlet i sin vurdering om at dagens BPA-ordning ikke holder mål. I følge rapporten «Likestilling og deltakelse i revers?» fra NHF, melder mange brukere at de må nedprioritere grunnleggende behov, fordi ordningen ikke strekker til.

I sterk kontrast er virkeligheten hos Regjeringen rosenrødt, og holdningen er at ordningen fungerer. Dermed ignorerer de tilbakemeldingene, og kommer ikke med noen satsning i årets budsjett.

Unge møter fortsatt stengte dører
Tidligere var det et uttalt mål at Norge skulle bli universelt utformet inne 2025. Nå har derimot tidsfristen forsvunnet, og den nasjonale ambisjonen erstattet med at universell utforming skal skje på «de områdene som trenger det mest».

Konsekvensen er at landets grunnskoler forblir utilgjengelig for mange, og der unge skulle ha møtt åpne dører opplever de utenforskap.

NHF krever en reell satsning på universell utforming av grunnskolen, mens regjeringen svarer med en tom pengesekk.

Tvinges til å sitte stille
Året var så vidt over halvveis før NAV meldte om at potten for aktivitetshjelpemidler var tom. Alle søknader som kom inn resten av året, ville bli avslått automatisk fortalte NAV. Dette skapte naturlig nok kraftige reaksjoner.

– Bevilgningen er i utakt med det faktiske behovet, det velger derimot regjeringen å ignorere, sier Lein.

KrF konfronterte Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på stortinget om saken. «det er for tidlig å si hva som er det rette nivået på stønaden over tid, siden ordningen er ny», var svaret de fikk.
Dermed ble det ikke gjort noen tiltak i budsjettet.Noe som betyr at mange ikke får muligheten til å være fysisk aktive. Med årets etterslep vil også problemet oppstå igjen til neste år.

Marginal satsning
Under årets trontale ble inkludering i arbeidslivet trukket fram som et viktig mål for regjeringen, og arbeidsgivere ble invitert til dugnad for å få blant annet funksjonshemmede inn i arbeidslivet.

Nå når budsjettet er lagt fram, har satsningen tatt form av en pott på kun 125 millioner kroner. Denne skal gå til videreføring av tidligere tiltak, forenkling av lønnstilskuddsordningen og flere ansatte i Arbeids- og velferdsetaten.
Til sammenligning ber regjeringen om fire milliarder kroner for å kjøpe inn seks jagerfly.

– Tiltakene er ikke i stand til å løse problemet med at alt for mange, blant annet funksjonshemmede, holdes utenfor arbeidslivet.Slik budsjettet ser ut i dag, kan ikke disse regne med mye hjelp fra regjeringen. Det burde være en selvfølge å satse på de mange som ønsker jobb, forklarer Lein, og legger til at dette budsjettet var blottet for likestillingstankegang.

– Regjeringen har gjentatte ganger snakket om behovet for å få flere inn i arbeidslivet, og sørge for at alle kan være en del av samfunnet. Budsjettet viser dessverre at ord står ikke til handling.

Extrastiftelsens aktivitetsdag 2018

                     

HBF Østfold har gleden av å invitere til åpen dag “aktivitetsdag”

Quality Hotel Sarpsborg lørdag 13. oktober i perioden 16.00 – 18.00

 

 

Denne dagen gjennomfører HBF Østfold en aktivitetsdag for våre medlemmer. Fra klokken 16.00 -18.00 åpner vi dørene for ikke medlemmer. Nettopp fordi at vi har lyst til å bli kjent med flere familier som er i samme situasjon som oss, og vi håper at også dere vil bli kjent med oss.

Her vil dere møte mange familier som bor rundt omkring i Østfold og hva er ikke bedre enn å få et større nettverk, og barna kan finne flere som er i samme situasjon.

 

Det er bare å komme på Quality Hotel Sarpsborg på tidspunktet over.

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere.
Ved spørsmål kontakt:
Fredrik             93450038
Runar                48263222

 

Hilsen styret i HBF Østfold

Temaet for høsten første møte var Informasjon om arbeidet i Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Saprsbog Kommune.
Leder Arild Karlsen og med Gunnar Buvik hadde tatt turen for å holde denne informasjonen.

Noen av sakene som rådet har jobbet med er:

– Sarpsborg Scene – universielle utforming
– Plattform for universiell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg Kommune.
– Plattform for livslange tjenester 2018 -2028. Sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et
livsløpsperspektiv.
– Høring -En effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring.(Rapport fra ekspertutvalg)
– Helsehusets nye lokaler for brukerorganisasjoner.
– Bryggestien og hundeparken i Glengshølen med rasteplass i Tjueklo.

Det var anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis. Alle var enige om at det hadde vært en veldig interessant
og flott informasjon.

AKTIVITETER 2. HALVÅR 2018

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen etter sommeren til en ny sesong med nye møter og aktiviteter.

Medlemsmøtene avholdes på Lande Bo og Servicesenter kl. 18.30 første torsdag hver måned. Ta en tur på medlemsmøtene og vi kan love dere en hyggelig kveld sammen med nye og gamle medlemmer.

Arbeidsgruppe starter 10. september kl.17.00 på Hannestadtunet.

Tema for medlemsmøtene 2. halvår 2018.

Torsdag 6. september:

Leder Arild Karlsen og Gunnar Buvik kommer fra kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sarpsborg for å informere om arbeidet.

Torsdag 4. oktober:

Førstehjelp med Røde Kors.

Torsdag 1. november:

HBF Østfold (Handikappede barns foreldreforening) en landsforening i NHF vil informere om foreningen. I tillegg arrangeres allsang.

Torsdag 6. desember:

Juleavslutning.

OptimalAssistanse ønsker velkommen
til ute dag ved Tune vannet
Dato: 12 Juni
Tid: velkommen fra kl 12 til 1700
Hvor: Sarpsborg roklubb huset, Tuneveien 60 – Grålum
Hva skjer:
• DNT: kommer og koker kaffe på bål, og forteller om en høst tur til
Merket 19-22 August, til rette lagt for rullestol.
• Tune Historielag kommer og forteller litt om stedet vi er på.
• Det blir mulighet for å prøve ut ulike aktivitets hjelpemidler, som sykler.
Det blir masse kaffe + vafler og noe enkelt fra grillen.
Vi i OptimalAssistanse ønsker alle velkommen, og det blir en fin mulighet for å bli kjent med den nye OA gjengen som sitter ved Inspiria bygget på Grålum.
Blir det pent vær er vi ute, men vi kan benytte oss av klubbhuset til Ro klubben med tanke på toalett, om været tilsier at vi må trekke litt inn.
Håper du tar turen og gi beskjed til Heidi Josephson innen 8 juni, mobil: 48 21 05 58 med tanke på mat og drikke.
Vi gleder oss til å møte deg ?? hilsen i fra OA gjengen
Wenche, Else-Kristn, Vera, Katrine, Knut og Heidi

Treff teller

027592
Users Today : 69
This Month : 2191
This Year : 23709
Total Users : 27592

AOF-kurs 2019

AOF-kurs 2019

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg