Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

 

Onsdag 23, februar kl. 17.00 starter lokallaget aktiviteter i arbeidsgruppa opp igjen på Hannestadtunet, 1, 1715 Yven

 

Første møte skal vi ha et planleggingsmøte. De som har Internett kan søke på hobbysider, og der ligger mange ideer som kan lages. Kom med ideer og forslag.

 

 

Anne Lise ordner med kaffe og kaker.

 

Ann-Chalott Wichtrøm-Nilsen kommer for å lede aktivitetene.

 

På vårt siste medlemsmøte 3. februar 2022 hadde vi informasjon og presentasjon av et viktig og nyttig hjelpemiddel for funksjonshemmede i sin hverdag.

Vi hadde invitert trener Annett Hovelsen fra Hundeskolen Veiviseren, les mer: www.Veiviseren.org

 

Hun informerte om at personer som har fysiske funksjonsnedsettelser og trenger hjelp med praktiske gjøremål, som for eksempel å hente gjenstander, åpne og lukke dører, hjelpe til med av- og påkledning kan få servicehund.

 

I tillegg fikk vi en god praktisk presentasjon fra John Olsen med sin servicehund – Princess. Han delte sine erfaringer av bruk og nytten av «Princess».

 

.

Stønad til servicehund

 

Personer med funksjonsnedsettelse kan søke om stønad til servicehund fra NAV.

 

Se mer på NAVs hjemmeside

 

Da er det på tide med et nytt arrangement for ungdommen i NHF Sarpsborg og starter med et besøk på Peppes Pizza.

 

Tid: Lørdag 5/2-22  – kl. 16.00

 

Sted: Peppes Pizza Sarpsborg (Roald Amundsens gate 28, 1723 Sarpsborg).

 

Vil du bli med?

 

Etter dagens reglement, har vi mulighet til 25 personer. Så her er det førstemann til mølla som gjelder. Vi sender ut beskjed da plassene er fylt opp. 

 

Send oss en epost til nhf.sarpsborg@gmail.com med navn, telefonnummer, om du har med assistent eller ikke, rullestol eller ikke,  og om du har noen spesielle matpreferanser (vegetarianer eller veganer for eksempel). Vi trenger påmelding grunnet vi skal bestille mat til kvelden. 

 

Frist for påmelding er onsdag 2/2-22 kl: 16.00.

 

Usikker på noe?

 

Send oss en epost til mail nevnt over, og vi skal prøve det vi kan for hjelpe deg

 

Mvh: Axel og Awa, ungdommen i styret til NHF Sarpsborg

 

Medlemsmøte torsdag 3. februar 2022 på Lande bo- og servicesenter kl. 18.00.

 

Vi får besøk av Hundeskolen Veiviseren AS, daglig leder Neal Wallis,

 

som kommer for å informere om servicehund for

 

personer med funksjonsnedsettelse. 

 

 

 

 

 

 

 

3. februar – Informasjon om servicehund

3. mars     – Årsmøte

7. april      – Møte med folkevalgte fra Sarpsborg kommune

5. mai       – Besøk av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Sarpsborg kommune

2. juni       – Grillkveld

 

Det kan bli endringer i planlagte temaer på medlemsmøtene.

 

 

Valgkomiteen i NHF Sarpsborg har startet sitt arbeid.

 

Valgkomiteen ber om forslag fra medlemmene i lokallaget som ønsker å stille som kandidat på NHF Sarpsborgs årsmøte 3. mars 2022.

 

Svar sendes valgkomiteen innen 15. februar 2022.

 

Valgkomiteen er:

 

Bente Skrøder, tlf.: 90682953 eller E-post: benteskroder@gmail.com

 

Kari Harlem Nilsen, tlf.:  41274903 eller E-post: kahani@online.no

 

Arild Karlsen, tlf.: 97747975 eller E-post: arild@karlsenpost.no

 

NHF Sarpsborg har sendt brev til Sarpsborg kommune ved Utvalg for plansaker og Råd for personer med funksjonsnedsettelse vedr. dispensasjon om flytende badstue ved Prestegårdstangen – Tunevannet. Vi har blitt gjort oppmerksomme på saken via media.

 

Som interesseorganisasjon er vi positiv til flytende badstue.

 

Men det forutsetter at badstuen og resten av anlegget på vann og på land er universell utformet etter krav i Bygningsloven – Tek 17, Lov om likestilling og diskriminering samt Plattform for universell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg kommune.

 

Bakgrunn til det er at ca. 24% av befolkningen som har en funksjonsnedsettelse i Sarpsborg kommune. Av disse er det mange barn og unge som vil bli nødt til å stå på utsiden, mens klassekamerater og venner kan benytte badstuen uten at de kan kan delta.

 

Både medlemmer og som nevnt ca. 24% av kommunens befolkning har nedsatt funksjonsevne. En ganske stor del av denne gruppen som vil ikke kunne benytte den flytende badstuen, slik den fremkommer i søknaden. Derfor må kommunen kreve ovennevnte tilpasninger ved en godkjenning. 

 

 

Da er vi på enden av nok et år, som også denne gangen har vært sterkt preget av Kovid 19.

 

Styre har gjennomført en god del aktiviteter for alle medlemmer og ikke minst for ungdommen.

Vi har klart å gjennomføre det meste ut fra føringene gitt fra sentrale og lokale myndigheter.

Når vi ser i glasskulen og ser på 2022, ser vi et lite lys som vi har ønsker å tro på.

Vi håper med det lyset og kunne starte opp igjen med aktiviteter, som vi tidligere år har gjennomført.

Vi tenker da på bla «håndarbeid», loddsalg og annen aktivitet ute i det offentlige rom.

 

Vi håper du som medlem har fått tilbud til aktiviteter og møtearenaer igjennom 2021.

 

Styre har berammet første medlemsmøte i 2022 til torsdag 3. februar, samt at vi skal gjennomføre årsmøte torsdag den 3. mars kl. 18.00.

 

Med det så ønsker styre i NHF Sarpsborg alle våre medlemmer og dere som følger oss en riktig god jul og et riktig godt nytt år.

 

 

Utvalget som utredet fremtidens BPA ordningen ble overrekt til helse og-omsorgsministeren torsdag 16. desember 2021.

 

BPA utvalgets mandat var å utrede BPA ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov.  Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA ordning, forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF har vært medlem i utvalget.

 

 

Her får du lese hele BPA utredningen.

 

Les mer om reaksjoner på utvalgets innstilling i Handikapnytt her.

Treff-teller

132158
Users Today : 65
This Month : 2853
This Year : 15184
Total Users : 115158

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg