Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

NHF Sarpsborg hadde invitert Rådet for personer med funksjonsnedsettelse til sitt medlemsmøte 7. april 2022.

Rådet var invitert til å informere om deres arbeid og aktiviteter i tillegg kunne alle medlemmene komme med innspill og stille spørsmål. 

 

Rådsleder Arild Karlsen presenterte aktivitetene og arbeidet. I tillegg deltok Runar Tønnesen  fra Rådet.

 

 

Tema som ble berørt av rådsleder 

 

Organisering av Rådet

 

Rådet består av 3 politikere og 4 representanter fra organisasjoner

 

Kommunens budsjett, langtidsplan, reguleringsplaner og andre planer

 

Plan for universell utforming og tilgjengelighet

 

Nytt bibliotek

 

Skole- og barnehagebygg

 

Sarpsborg Scene 

 

el-sparkesykler

 

friområder, Tunevannet, Glengshølen, baderamper osv. 

 

Det ble satt opp mange flere saker.

 

 

 

 

 

Det var igjen møte mandag 4. april mellom brukerorganisasjonene av lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Helsehuset for å ta opp igjen aktiviteter som var før pandemien. 

Koordinator Marianne Syverstad hadde invitert til møte.

 

Tema for møtet: 

 • Likepersonarbeid  
 • Frivillighetens år
 • Lokaler
 • Arrangere temamøter sammen
 • Åpen dag skal arrangeres i september. Tilbakemeldinger fra Åpen dag i 2019 ønskes.
 • Innspill til samarbeidsaktiviteter ønskes.
 • Sikre brukermedvirkning

 

 

 

 

 

 

Informasjon – om Frivillighetens år:

 

Byvandring 17.9 er under planlegging. Det er tenkt at vandringen starter i dagslys og avsluttes i skumringen og at ulike organisasjoner kan ha stands. Kultur holder i arbeidet. Koordinator LMS sender ut informasjon forløpende.

 

Flere brukerorganisasjoner har planlagt en markering av Frivillighetens år ved å stå på stand ulike steder.

 

Flere av brukerorganisasjonene ønsker seg et Frivillighetens hus med fast kontorplass. Det ble enighet om å samarbeide om å skrive et notat til politikere.

 

Åpen dag:

 

Koordinator informerte om “Åpen dag” 28. september kl. 12-18. Dette er en fin mulighet for brukerorganisasjoner til å nå ut til befolkningen om arbeidet sitt. 

 

NYBY:

 

Informerer om NYBY som er en app som kan lastes ned. Nyby er en plattform som gjør oppgavedeling mellom organisasjoner lettere. Kreftforeningen har tatt i bruk Nyby for å organisere sine frivillige og sitt tilbud.

 

Du har vel fått med deg at de blide folka på servicetorget har flyttet til biblioteket?

 

Det betyr at dersom du for eksempel skal hente nøkler til et utleielokale, kjøpe noen ekstra avfallssekker eller trenger hjelp med parkeringskort for forflytningshemmede, så skal du besøke servicetorget på Sarpsborg hovedbibliotek.

 

Servicetorget vil ivareta innbyggerne med de samme tjenestene som de i dag har tilbudt på rådhuset.

 

I tillegg kan du kontakte dem her på facebook, på e-post eller chat og telefon. Også kan du ordne veldig mye selv på www.sarpsborg.com/selvbetjening/

 

Du er uansett velkommen til dem.

 

 

Åpningstiden til servicetorget i biblioteket vil være fra klokken 10.00 – 15.30 alle hverdager.

 

Adressen til hovedbiblioteket er Sandesundsveien 13, 1724 Sarpsborg. 

 

Det i kort avstand fra bussterminalen. 

 

 

Mer informasjon finnes i denne saken: https://www.sarpsborg.com/…/servicetorget-flytter…/

 

 

Medlemsmøte torsdag 7. april 2022 på Lande bo- og servicesenter kl. 18.00.

 

Denne kvelden har vi invitert Rådet for personer med funksjonsnedsettelse fra Sarpsborg kommune som skal informere om hva de tar opp på møtene og hva de gjør. Det kommer rundt 6 medlemmer fra rådet.

 

Etter informasjonen kan medlemmene stille spørsmål til rådets medlemmer.

 

Håper mange av medlemmene synes dette temaet og besøket er interessant og spennende.

 

 

 

 

Styret i NHF Sarpsborg arrangerte treff på Peppes Pizza for ungdomsgruppen tirsdag 22.03.2022

 

Det var 17 personer som møtte opp og alle presentere seg. Styret var representert med Runar Tønnesen (leder) og Anne-Lise Nilsen sekretær).

 

Leder startet møte med å ønske alle velkommen til pizzakvelden, han fortalte litt om hva NHF Sarpsborg ønsker å tilby ungdomsgruppen. Ungdommene vil få eget budsjett til sine arrangementer.

 

Josefine Opsund Nicolaysen er blitt satt opp kontaktperson for ungdomsgruppen, og det er ønskelig med en eller to til som skal ha denne rollen. Det var ingen som meldte seg under dette arrangementet.  De vil også rullere på å være med på styremøter for å lære organisasjonsarbeid.

 

Aldersgrensen på ungdomsgruppa er opp til 30 år, fyller de 30 det året, så får de være med ut året.

 

Styret i NHF Sarpsborg har besluttet at ungdommen må betale en egenandel for å være med på de forskjellige aktivitetene som blir satt opp i tiden fremover.

 

Egenandeler på følgende aktiviteter:

 

Kr. 25 –  for pizza kveld på Peppes pizza

Kr 50 –  for en kino kveld

Kr 75 –  for andre aktiviteter som på Bowling, Juleavslutning (Egon).

 

Josefine Opsund Nicolaysen kom med noen forslag på aktiviteter fram til sommerferien:

 • Bowling
 • Badeland
 • Lande Bo – bestille mat og ta opp noen temaer.
 • Kino
 • Grillkveld sammen med NHF Sarpsborg

 

Hvis det er noen ungdommer som er interessert i kurs, så er det bare å si i fra om det.

 

Det er ønskelig at det er en eller to til som vil være med i ungdomsgruppens arbeid.

 

Konferanse med NAV Hjelpemiddelsentralen Østfold 29. mars 2022

 

HBF Østfold og NHF foreningene i Østfold har gleden av å invitere sine medlemmer til en konferanse med NAV 

på Quality Hotel Sarpsborg 29. mars fra kl 10:00 til 13:00

Det jobbes med program for dagen og foreløpig er det ytret ønske om følgende temaer

Brukerpass

– Digital utvikling i NAV Hjelpemiddelsentralen

– Hva er viktig å passe på for våres grupper.

 

Erfaringsmessig vil det dukke opp spørsmål underveis og vi tar de når vi er der.

Påmelding på digitalt skjema som medfølger innen 22. mars.

     

 https://forms.gle/K58HBiQBfyNSbbRHA

 

Bekreftelser på påmelding sendes så fort påmeldingen er registrert.

 

 

Vennlig hilsen styrene i

 

NHF Fredrikstad

NHF Halden / Aremark

NHF Indre Østfold

NHF Moss og omegn

NHF Rygge og Råde

NHF Sarpsborg

HBF Østfold (Handikappede Barns Foreldreforening

 

 

Nytt bibliotek i Sarpsborg sentrum skal stå klart i 2023. Tilbudet “Samling” vant konkurransen om det nye biblioteket som skal bygges ved siden av det eksisterende.

 

Et nytt bibliotek vil være et tilbud som skal gi befolkningen tilgang til gode kulturelle opplevelser, mangfoldig informasjon og leseglede samt å være en ressurs for lokalsamfunnet og samlingssted.

 

Biblioteket inngår også i den tydelige byutviklingen med blant annet kraftige opprustinger av felles uteområder i parker og sentrumsgater.

 

Det vil være viktig at det nye biblioteket blir utformet og bygget etter prinsippene og kravene etter universell utforming. Dette for at alle av byens innbyggere kan kunne bruke det nye tilbudet og bygget.

 

Skisser til nytt bibliotek (kilde, Sarpsborg kommune).

 

Styret ønsker å invitere ungdommene i NHF Sarpsborg til et pizzatreff  tirsdag  22. mars 2022 på Peppes pizza, Sarpsborg kl.17.00.

 

Vi får hele 2 etasje for oss selv. Det blir gratis Pizza og 1 gratis drikke hver.

 

Påmelding senest søndag 20. mars 2022  og dere må si i fra hvis dere har med assistent og om dere har noe matallergi.

 

Vil du bli med?

 

NHF Sarpsborg har gjennomført årsmøte torsdag 3. mars 2022 og det møtte omtrent 20 medlemmer. Etter forslag fra styret ble Arild Karsen valgt til møteleder og sekretær Axel Holandsjø Følling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Årsmøte var invitert til å behandle årsmeldingen og regnskapet for 2021. Årsmøte gjennomgikk beretningen fra styret og regnskapet. Begge dokumentene ble enstemmig godkjent. Årsmøte var invitert fra styret til å drøfte størrelsen på styret. Saken var viktig for laget om hvor mange vi skulle være i styret fremover. Årsmøte deltok og at styret skulle redusere fra 9 til 6. Det vil si 5 styremedlemmer og et varamedlem.

 

Styret består av:

Leder

Nestleder

Sekretær

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Varamedlem

 

Årsmøte vedtok valgkomiteens forslag enstemmig til nytt styre.

 

Årsmøte oppfordret styret til å opprette et ungdomsutvalg der medlemmene kan l rullere i styremøtene til lokallaget.

 

Møteleder takket årsmøte for et godt samarbeid og ønsket laget til lykke med arbeidet i året som kommer.

 

Leder Runar Tønnesen takket for gjenvalget og ønsket det nye styret velkommen til et godt samarbeid. Han takket styremedlemmer som gikk ut av styret:

Kari Harlem Nilsen, John Egil Kristiansen, Willy Kr. Aagaard og Atle Kr, Hirth Strand.

 

Planlagte arbeidsmøter og aktiviteter på Hannestadtunet, 1, 1715 Yven :

 

16. mars 2022    –  kl. 17.00        –  Brette kort

 

06. april 2022     –  kl. 17.00        –  Påskeharekurv

 

27. april 2022     –  kl. 17.00        –  Lerret bilde

 

18. mai 2022      –  kl.17.00         –  Evighetskalender

 

08. juni 2022      –  kl. 17.00        –  Fortsettelse på evighetskalender

 

Treff-teller

146417
Users Today : 68
This Month : 347
This Year : 29443
Total Users : 129417

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg