NHF Sarpsborg

Arkiv

  Overraskende skuffende budsjett.
Overraskende skuffende budsjett
Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
– Dette er et meget skuffende budsjett, der landets funksjonshemmede blir sittende som en av de store taperne, sier en frustrert Arne Lein, forbundsleder for NHF (Norges Handikapforbund).

NHF har kommunisert tre punkter som var særlig viktig å satse på: BPA, skole og aktivitetshjelpemidler. På alle har regjeringen sviktet.

BPA ignoreres
Brukerorganisasjonene i Norge står samlet i sin vurdering om at dagens BPA-ordning ikke holder mål. I følge rapporten «Likestilling og deltakelse i revers?» fra NHF, melder mange brukere at de må nedprioritere grunnleggende behov, fordi ordningen ikke strekker til.

I sterk kontrast er virkeligheten hos Regjeringen rosenrødt, og holdningen er at ordningen fungerer. Dermed ignorerer de tilbakemeldingene, og kommer ikke med noen satsning i årets budsjett.

Unge møter fortsatt stengte dører
Tidligere var det et uttalt mål at Norge skulle bli universelt utformet inne 2025. Nå har derimot tidsfristen forsvunnet, og den nasjonale ambisjonen erstattet med at universell utforming skal skje på «de områdene som trenger det mest».

Konsekvensen er at landets grunnskoler forblir utilgjengelig for mange, og der unge skulle ha møtt åpne dører opplever de utenforskap.

NHF krever en reell satsning på universell utforming av grunnskolen, mens regjeringen svarer med en tom pengesekk.

Tvinges til å sitte stille
Året var så vidt over halvveis før NAV meldte om at potten for aktivitetshjelpemidler var tom. Alle søknader som kom inn resten av året, ville bli avslått automatisk fortalte NAV. Dette skapte naturlig nok kraftige reaksjoner.

– Bevilgningen er i utakt med det faktiske behovet, det velger derimot regjeringen å ignorere, sier Lein.

KrF konfronterte Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på stortinget om saken. «det er for tidlig å si hva som er det rette nivået på stønaden over tid, siden ordningen er ny», var svaret de fikk.
Dermed ble det ikke gjort noen tiltak i budsjettet.Noe som betyr at mange ikke får muligheten til å være fysisk aktive. Med årets etterslep vil også problemet oppstå igjen til neste år.

Marginal satsning
Under årets trontale ble inkludering i arbeidslivet trukket fram som et viktig mål for regjeringen, og arbeidsgivere ble invitert til dugnad for å få blant annet funksjonshemmede inn i arbeidslivet.

Nå når budsjettet er lagt fram, har satsningen tatt form av en pott på kun 125 millioner kroner. Denne skal gå til videreføring av tidligere tiltak, forenkling av lønnstilskuddsordningen og flere ansatte i Arbeids- og velferdsetaten.
Til sammenligning ber regjeringen om fire milliarder kroner for å kjøpe inn seks jagerfly.

– Tiltakene er ikke i stand til å løse problemet med at alt for mange, blant annet funksjonshemmede, holdes utenfor arbeidslivet.Slik budsjettet ser ut i dag, kan ikke disse regne med mye hjelp fra regjeringen. Det burde være en selvfølge å satse på de mange som ønsker jobb, forklarer Lein, og legger til at dette budsjettet var blottet for likestillingstankegang.

– Regjeringen har gjentatte ganger snakket om behovet for å få flere inn i arbeidslivet, og sørge for at alle kan være en del av samfunnet. Budsjettet viser dessverre at ord står ikke til handling.

Extrastiftelsens aktivitetsdag 2018

                     

HBF Østfold har gleden av å invitere til åpen dag “aktivitetsdag”

Quality Hotel Sarpsborg lørdag 13. oktober i perioden 16.00 – 18.00

 

 

Denne dagen gjennomfører HBF Østfold en aktivitetsdag for våre medlemmer. Fra klokken 16.00 -18.00 åpner vi dørene for ikke medlemmer. Nettopp fordi at vi har lyst til å bli kjent med flere familier som er i samme situasjon som oss, og vi håper at også dere vil bli kjent med oss.

Her vil dere møte mange familier som bor rundt omkring i Østfold og hva er ikke bedre enn å få et større nettverk, og barna kan finne flere som er i samme situasjon.

 

Det er bare å komme på Quality Hotel Sarpsborg på tidspunktet over.

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere.
Ved spørsmål kontakt:
Fredrik             93450038
Runar                48263222

 

Hilsen styret i HBF Østfold

Temaet for høsten første møte var Informasjon om arbeidet i Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Saprsbog Kommune.
Leder Arild Karlsen og med Gunnar Buvik hadde tatt turen for å holde denne informasjonen.

Noen av sakene som rådet har jobbet med er:

– Sarpsborg Scene – universielle utforming
– Plattform for universiell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg Kommune.
– Plattform for livslange tjenester 2018 -2028. Sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et
livsløpsperspektiv.
– Høring -En effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring.(Rapport fra ekspertutvalg)
– Helsehusets nye lokaler for brukerorganisasjoner.
– Bryggestien og hundeparken i Glengshølen med rasteplass i Tjueklo.

Det var anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis. Alle var enige om at det hadde vært en veldig interessant
og flott informasjon.

AKTIVITETER 2. HALVÅR 2018

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen etter sommeren til en ny sesong med nye møter og aktiviteter.

Medlemsmøtene avholdes på Lande Bo og Servicesenter kl. 18.30 første torsdag hver måned. Ta en tur på medlemsmøtene og vi kan love dere en hyggelig kveld sammen med nye og gamle medlemmer.

Arbeidsgruppe starter 10. september kl.17.00 på Hannestadtunet.

Tema for medlemsmøtene 2. halvår 2018.

Torsdag 6. september:

Leder Arild Karlsen og Gunnar Buvik kommer fra kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sarpsborg for å informere om arbeidet.

Torsdag 4. oktober:

Førstehjelp med Røde Kors.

Torsdag 1. november:

HBF Østfold (Handikappede barns foreldreforening) en landsforening i NHF vil informere om foreningen. I tillegg arrangeres allsang.

Torsdag 6. desember:

Juleavslutning.

OptimalAssistanse ønsker velkommen
til ute dag ved Tune vannet
Dato: 12 Juni
Tid: velkommen fra kl 12 til 1700
Hvor: Sarpsborg roklubb huset, Tuneveien 60 – Grålum
Hva skjer:
• DNT: kommer og koker kaffe på bål, og forteller om en høst tur til
Merket 19-22 August, til rette lagt for rullestol.
• Tune Historielag kommer og forteller litt om stedet vi er på.
• Det blir mulighet for å prøve ut ulike aktivitets hjelpemidler, som sykler.
Det blir masse kaffe + vafler og noe enkelt fra grillen.
Vi i OptimalAssistanse ønsker alle velkommen, og det blir en fin mulighet for å bli kjent med den nye OA gjengen som sitter ved Inspiria bygget på Grålum.
Blir det pent vær er vi ute, men vi kan benytte oss av klubbhuset til Ro klubben med tanke på toalett, om været tilsier at vi må trekke litt inn.
Håper du tar turen og gi beskjed til Heidi Josephson innen 8 juni, mobil: 48 21 05 58 med tanke på mat og drikke.
Vi gleder oss til å møte deg ?? hilsen i fra OA gjengen
Wenche, Else-Kristn, Vera, Katrine, Knut og Heidi

 

 

Sommeravslutning på Feriehjemmet 14.06.2018 kl. 18.00.

Vi inviterer alle nye og gamle medlemmer på sommeravslutning på Feriehjemmet i Skjeberg med grilling og underholdning og utlodning.

 

Vi må ha svar innen 1 juni om dere kommer, slik at alle får mat.

Dere kan gi beskjed til enten Torunn Johansen på mob 91822036, E – mail: torunnj3@live.no

Eller til meg på Mob: 45836393, E – mail: anneli42@outlook.com

Vi har bestilt fint vær den dagen, men kanskje litt lurt og ta med en jakke ekstra likevel. Blir det fint vær sitter vi ute, men blir det regn, noe vi ikke håper på, så blir vi inne.

 

Så her er det bare å ta med godt humør og komme på sommeravslutningen.

 

MVH

NHF Sarpsborg

Da var kveldens medlemsmøte over, i kveld hadde vi besøk av Sarpsborg og Skjeberg hagelag, Leder Arne Kristiansen som snakket litt om grønnsaker og planter. Etter på ble det sosialt med mat,kake og kaffe med utlodning, så ut som at alle koste seg på møte .
Neste medlemsmøte blir på Feriehjemmet med grilling i godt vær 14 juni kl 18.30.

NHF Sarpsborg sitt bilde.

Medlemsmøte 03.05.2018 kl 18.30 på Lande Bo og Servicesenter.

Hei alle sammen.

Økonomiansvarlig Per Morten Gundersen trekker seg fra styret på grunn av sykdom, så da må vi ha et ekstraordinært årsmøte for å finne en ny Økonomiansvarlig, så vi starter med dette og etter på blir det medlemsmøte.

På medlemsmøte denne gangen får vi besøk av noen som skal snakke om vårplanting ute og inne.

Vi må også ha påmelding til Grillkvelden som vi skal ha på Feriehjemmet 14 juni 2018 kl 18.00.

Til bevertning blir det kaffe og loff og kake. Ta gjerne med en utlodningdgave for det blir utlodning helt på slutten av kvelden.

MVH Styret.

Treff teller

068841
Users Today : 36
This Month : 1510
This Year : 2133
Total Users : 68841

AOF-kurs 2019

AOF-kurs 2019

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg