Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

Kjære medlemmer i Norges Handikapforbund Sarpsborg.


Nå skal vi feire påske igjen og det blir i år som i fjor, ganske stille og rolig for oss alle.

Fortsatt sliter alle her i Sarpsborg siden det er mye koronasmitte og vi kan heller ikke samles slik vi ønsker og pleier å gjøre.

Vi har ikke hatt mulighet å møtes på medlemsmøter hver første torsdag i måneden og årsmøte måtte vi avvikle digitalt. Dette lyktes vi med, men det var ikke mange som var med på dette.

Vi savner jo veldig å kunne møtes på Lande Bo- og Servicesenter, men her har kommunen strengt fullstendig ned. Vi kan heller ikke planlegge noe særlig fremover før vi er helt sikre på at vi ikke blir utsatt for smitte. Heldigvis blir flere av oss vaksinert og da kan det muligens bli en løsning.

Ser frem til at vi alle snart kan møtes igjen og få til noen givende medlemsmøter og vi tenker på dere alle og ta nå godt vare på hverandre.
 

ØNSKER DERE ALLE   EN RIKTIG GOD OG FREDFULL PÅSKE

Med hjertelig hilsen oss i styret.

 

Endringer og utvidelser av parkeringsplasser som er reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Utvalg for miljø og teknikk har behandlet forslaget og kommet med endringer. Forslaget ble godkjent av Formannskapet 25.03.2021.

Det blir 26 reserverte parkeringsplasser innenfor avgiftssonen i sentrum og 42 parkeringsplasser totalt som er reserverte for forflytningshemmede i sentrum.

Kommunedirektørens forslag:

 1. Som et tillegg til eksisterende plasser reserveres det parkeringsplasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse på følgende steder:
 • Kirkegata v/ Sarpsborg kirke – 2 stk plasser
 • Kvartal 270 (parkeringsplass v/ baker Jenseg) – 2 stk plasser
 • Parkeringsplass i Borggata, mellom St. Marie gate og Kirkegata – 2 stk plasser
 • Helsehuset – 2 stk plasser
 1. Det reguleres med tidsbegrensning 2 timer på plasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse på følgende steder:
 • Eksisterende plasser i Torget v/ Sarpsborg torg (5 stk)
 • Planlagte plasser i Kirkegata v/ Sarpsborg kirke (2 stk)

Etter behandlingen ble det foreslått endringer.

Parkeringsplass forslaget om å opprette 2 plasser i Kirkegata flyttes til en annen sentrumsgate som er mindre bratt – uten fall over 2 cm.

Administrasjonen bes vurdere å flytte minst 1 HC-plass fra annen gate til St. Mariegate ved Skoleparken.

Tidsbegrensning for HC-plasser utvides fra 2 til 3 timer (se pkt 2).

.

Kart over forslaget til parkeringsplasser i sentrum.

http://nhfsarpsborg.no/wp-content/uploads/2021/03/Kart-oversikt-HCplasser.pdf

.

NHF Trøndelag har tatt ansvar for å gjennomføre et digitalt påfyllingskurs for likepersoner.

 

Møtet vil bli avholdt på Zoom. Det er ønskelig at deltakerne deltar på alle tre dager, men ikke en forutsetning. Det vil bli benyttet flere ulike innledere.

 

Dag 1 –  18. mars 18.00-20.00

Introduksjon

NHFs Likepersonsstrategi

Digital gjennomføring
Likepersonarbeidet i endring  
Grupparbeid

.

Dag 2 – 25. mars 18.00-20.00

LP i forskjellige arena/plattformer

Sette grenser
Familieperspektivet
Gruppearbeid

 

Dag 3 – 8. april 18.00-20.00
Temavis organisering
Empowerment
Utvikling i årene som kommer – nettverk, opplæring
Gruppearbeid
Veien videre  

 

Spørsmål om kurset kan rettes til NHF Sarpsborg – post@nhfsarpsborg.no før 15. mars.

NHF Øst ønsker velkommen til kurset:

Presentasjon og kommunikasjon

 

Dette kurset har nå blitt gjort om til et todelt kurs, for å gi flere mulighet til å delta.  

 

Kurset vil gå følgende datoer:

DEL 1: Tirsdag 23.mars kl.18.00 – 20.30

DEL 2: Torsdag 25.mars kl.18.00 – 20.30

Sted: Digitalt via Zoom

 

Målgruppe: Medlemmer av NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og

FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

           

Kursinnhold: Grunnleggende innføring og trening i formidling og presentasjoner. Tilføre deltakerne kunnskap, innsikt og forståelse for hvordan du kan opparbeide større trygghet ved deltakelse/innlegg i debatter, møter og andre situasjoner.

 

Påmelding gjøres via vedlagte skjema eller direkte på epost til kontoret. Punktene tilknyttet rombehov i skjemaet er ikke nødvendig å fylle ut (dette er et dagskurs).

 

Påmelding gjøres til soraya.baker@nhf.no, innen 16. mars.

 

En endelig avgjørelse på om kurset kan gjennomføres fysisk vil bli tatt 5. mars, og påmeldte deltakere vil bli orientert.

 

Vi ser frem til å ønske dere velkommen!

. Vi kan som kjent ikke møtes til våre planlagte medlemsmøter og andre aktiviteter som grillkveld som vi hadde planlagt før sommeren.

Sarpsborg kommune har stengt alle lokalene som vi benyttet til våre aktiviteter frem til 15. juni. Dette kan bli forlenget også utover sommeren.

Dette gjelder også arbeidsmøtene.

Styret vil planlegge høstens aktiviteter og komme tilbake med informasjon til deg senere. Ta kontakt med oss, hvis du har noen spørsmål.

 

Styret vil ønske deg en god vår og forsommer.

AKTIVITETER 1. HALVÅR 2020

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til et nytt halvår med nye møter og aktiviteter.

 

Medlemsmøtene avholdes på Lande Bo og Servicesenter kl. 18.30 første torsdag hver måned. Ta en tur på medlemsmøtene og vi kan love dere en hyggelig kveld sammen med nye og gamle medlemmer.

 

Arbeidsgruppe starter 10. februar kl. 17.00 på Hannestad tunet.

 

Dato for møtene:

 1. februar    Presentasjon av velferd teknologi i Sarpsborg kommune ved Monica Kristoffersen.
 2. mars        Årsmøte
 3. april        Tema kommer senere
 4. mai         Tema kommer senere
 5. juni       Grillkveld

 

Melding om årsmøte 2020.

Styret vil informere om at årsmøte avholdes 5. mars 2020.

Forslag fra medlemmene til årsmøte sendes inn til styret innen

 1. februar 2020.

 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte torsdag 07.11.2019 kl. 18.30 på Lande Bo- og Servicesenter.

Tema brannsikring i  julen og komfyrvakt v/Marianne Juul fra Sarpsborg brannvesen.

 

Ønsker nye og eksisterende medlemmer velkommen til medlemsmøte.

 

Det blir bevertning og utlodning.

Treff-teller

107931
Users Today : 95
This Month : 3140
This Year : 24223
Total Users : 90931

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg