Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

1 4 5 6 7 8 17

Årsmøtet ble avholdt 07.03.19.Møtet ble åpnet av nestleder Anna Marita Hirth, da leder Egil Schjolden dessverre var syk. Vi var så heldige at Sverre Bergenholt fra NHF Øst hadde sagt ja til å være møteleder. Ingelinn Olsen Buvik hadde sagt ja til å være sekretær, og de ble valgt. Den flotte årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Regnskapet var det heller ingen bemerkninger til, og ble også vedtatt. Budsjettet for nytt år ble tatt til orientering. Når det gjaldt valgkomitèens innstilling, ble det neon forandringer, Ikke personene, men årene de skulle velges. Dette for at ikke leder og nestleder skal velges samtidig.  Det ble til slutt servert nydelige snitter og kake, og som vanlig loddsalg. Egil Schjolden ble takket for 11 års innsats med vakker blomst , som ble sendt hjem til ham

Vi starter opp med arbeidsmøte på Hannestadtunet mandag 18. februar 2019 kl 17.00

Håper det passer for mange og  at dere tar med dere ideer til hva vi kan lage.AKTIVITETER 1. HALVÅR 2019

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til et nytt halvår med nye møter og aktiviteter.

Medlemsmøtene avholdes på Lande Bo og Servicesenter kl. 18.30 første torsdag hver måned.
Ta en tur på medlemsmøtene og vi kan love dere en hyggelig kveld sammen med nye og gamle medlemmer.

Arbeidsgruppe starter midten av februar på Hannestad tunet.

Dato for møtene.

7. februar – Aktiviteter i lokallalget.
7. mars – Årsmøte
4. april –  Fra NHF Øst til NHF Viken. – Her kommer 1.nestleder-Organisatorisk NHF Øst Sverre Bergenholdt.
2. mai –   FLEX Østfold og ordningen i Sarpsborg kommune
13. juni – Grillkveld

Melding årsmøte 2019.

Styret vil informere om at årsmøte avholdes 7. mars 2019.
Forslag fra medlemmene til årsmøte sendes inn til styret innen
20. februar 2019.

NHF Fredrikstad, SAFO Øst og NHFU arrangerer åpent møte på Litteraturhuset i Fredrikstad kl. 19.00
Dørene åpnes 18.30. Gratis adgang.

Talere:

Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF
og tidligere likestillings- og diskrimineringsombud.

Filmregissør Mari Storstein,
kjent fra dokumentarserien Søsken på TV2
og filmer som Brevet til Jens og Barn som meg.

Appeller ved Gabriel Wilhelmsen Hoff, NHFU Øst
Karianne Hjørnevik Nes, NFU
Anneth Nielsen, Uloba
Kristoffer Lorang Mathisen, Fredrikstad Pride 2019

Medlemsmøte torsdag 01.11.2018 kl. 18.30 på Lande Bo- og servicesenter.

HBF Østfold (Handikappede barns foreldreforening) en landsforening i NHF kommer for å informere om foreningens aktiviteter.

I tillegg arrangeres allsang med Åge Martinsen som kommer for å underholde med sang og musikk.

Det blir bevertning og utlodning.

Julemøte.

Det arrangeres julebord 6. desember 2018 kl.18.30 på Lande Bo- og servicesenter.

Julebordet koster kr. 200,- pr. pers. Det er bindende påmelding og egen andelen betales ved fremmøte.

Påmeldingen innen lørdag 24. november 2018 til:
Torunn Johansen tlf.: 918 22 036, e-post torunnj3@live.no
Ingelinn Buvik tlf.: 901 16 596, epost ibuvik@online.no

Velkommen til Fag dag 23. oktober fra kl 17

Enkel servering. Påmelding

Hvor :
Grålum
Quality hotell.
Med:
°Boots apotek
°BPA OptimalAssistanse
°Bruker historie fra Sunnaas sykehus
°Segway Norge
°Lands foreningen
for ryggmargskadde
Det blir presentasjon og Stand… Mini messe.
Ta med deg noen og kom.
Svar på sms så bestiller vi mat til deg/dere.
Spre invitasjonen til deres brukere-” foreninger.
Se invitasjon
Hjemme siden
www. OptimalAssistanse.no
Hilsen i fra Heidi Josephson OptimalAssistanse
48 21 05 58

Til
Brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten/rehabiliteringsinstitusjoner,
Helseregion Sør-Øst, og deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner

 

Invitasjon til Modulbasert brukeropplæring – Modul 1

 

Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring (MBO) som består av SAFO, Kreftforeningen og FFO – samarbeidet i Sør-Øst inviterer med dette til modul 1 i vårt opplæringsprogram.

 

Det er plass til ca. 22 personer pr. kurs.

 

Kurset går over to dager med oppstart kl. 10.30 første dag, og avslutning 16.30 dag to. Det er viktig at du deltar helt til slutt.

 

Tid/sted:

30.-31. oktober 2018                                                            

Quality Expo, Fornebu

 

 

Vær vennlig og fyll ut påmeldingsskjema via FFOs hjemmeside

http://www.ffo.no/Arrangementer/modulbasert-brukeropplaring—modul-14/

innen fredag 19. oktober.

 

Denne konferansen er uten kostnad for deg som brukermedvirker, reiseutgifter dekkes etter statens satser.

 

Bekreftelse og program sendes deg når du er påmeldt.

 

Spørsmål vedr. det praktiske rundt kurset kan rettes til Solveig Bærland på e-post: solveig.berland@ffo.no eller på tlf. 966 22 714.

FFO-samarbeidet i

helseregion Sør-Øst

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring

 

Andreas Habberstad (s)

  Overraskende skuffende budsjett.
Overraskende skuffende budsjett
Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
– Dette er et meget skuffende budsjett, der landets funksjonshemmede blir sittende som en av de store taperne, sier en frustrert Arne Lein, forbundsleder for NHF (Norges Handikapforbund).

NHF har kommunisert tre punkter som var særlig viktig å satse på: BPA, skole og aktivitetshjelpemidler. På alle har regjeringen sviktet.

BPA ignoreres
Brukerorganisasjonene i Norge står samlet i sin vurdering om at dagens BPA-ordning ikke holder mål. I følge rapporten «Likestilling og deltakelse i revers?» fra NHF, melder mange brukere at de må nedprioritere grunnleggende behov, fordi ordningen ikke strekker til.

I sterk kontrast er virkeligheten hos Regjeringen rosenrødt, og holdningen er at ordningen fungerer. Dermed ignorerer de tilbakemeldingene, og kommer ikke med noen satsning i årets budsjett.

Unge møter fortsatt stengte dører
Tidligere var det et uttalt mål at Norge skulle bli universelt utformet inne 2025. Nå har derimot tidsfristen forsvunnet, og den nasjonale ambisjonen erstattet med at universell utforming skal skje på «de områdene som trenger det mest».

Konsekvensen er at landets grunnskoler forblir utilgjengelig for mange, og der unge skulle ha møtt åpne dører opplever de utenforskap.

NHF krever en reell satsning på universell utforming av grunnskolen, mens regjeringen svarer med en tom pengesekk.

Tvinges til å sitte stille
Året var så vidt over halvveis før NAV meldte om at potten for aktivitetshjelpemidler var tom. Alle søknader som kom inn resten av året, ville bli avslått automatisk fortalte NAV. Dette skapte naturlig nok kraftige reaksjoner.

– Bevilgningen er i utakt med det faktiske behovet, det velger derimot regjeringen å ignorere, sier Lein.

KrF konfronterte Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på stortinget om saken. «det er for tidlig å si hva som er det rette nivået på stønaden over tid, siden ordningen er ny», var svaret de fikk.
Dermed ble det ikke gjort noen tiltak i budsjettet.Noe som betyr at mange ikke får muligheten til å være fysisk aktive. Med årets etterslep vil også problemet oppstå igjen til neste år.

Marginal satsning
Under årets trontale ble inkludering i arbeidslivet trukket fram som et viktig mål for regjeringen, og arbeidsgivere ble invitert til dugnad for å få blant annet funksjonshemmede inn i arbeidslivet.

Nå når budsjettet er lagt fram, har satsningen tatt form av en pott på kun 125 millioner kroner. Denne skal gå til videreføring av tidligere tiltak, forenkling av lønnstilskuddsordningen og flere ansatte i Arbeids- og velferdsetaten.
Til sammenligning ber regjeringen om fire milliarder kroner for å kjøpe inn seks jagerfly.

– Tiltakene er ikke i stand til å løse problemet med at alt for mange, blant annet funksjonshemmede, holdes utenfor arbeidslivet.Slik budsjettet ser ut i dag, kan ikke disse regne med mye hjelp fra regjeringen. Det burde være en selvfølge å satse på de mange som ønsker jobb, forklarer Lein, og legger til at dette budsjettet var blottet for likestillingstankegang.

– Regjeringen har gjentatte ganger snakket om behovet for å få flere inn i arbeidslivet, og sørge for at alle kan være en del av samfunnet. Budsjettet viser dessverre at ord står ikke til handling.

1 4 5 6 7 8 17

Treff-teller

110454
Users Today : 14
This Month : 2295
This Year : 26746
Total Users : 93454

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg